Lag og foreninger

Arbeidstakerorganisasjoner

Drift av kulturhistoriske museer

Fritidsetablissement

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Sosiale velferdsorganisasjoner

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Yrkessammenslutninger

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk French