slide

FLYTT TIL

Træna kommune prev Rødøy Herøy kommune next
140605 Hillstad 099

Legger til rette for nyetableringer

Næringslivet i Rødøy er bygd rundt primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk. Her er flere spennende reiselivsbedrifter, og stort potensiale for vekst i næringen. Flere nye prosjekter rundt havbruk og mekanisk industri har gitt kompetansearbeidsplasser og muligheter for knoppskyting. Kommunen ønsker å aktivt legge til rette for nyetableringer.

140325 Tjongsfjord bibliotek 107

Trivsel og faglig utvikling for den enkelte

Rødøy har et godt lærings- og oppvekstmiljø i barnehage, musikk- og kulturskole og grunnskole. Vi ønsker et optimalt grunnlag for trivsel og faglig utvikling for den enkelte. Det er full barnehagedekning i kommunale barnehager. Rødøy ønsker å tilby skolegang der folk bor, og driver i dag seks 1-10 skoler i kretsene.

130728 Nordfjorden 106

Friluftsliv i alle former

I Rødøy blir det drevet friluftsliv i alle former, hele året. Folk går på turer, de følger turløyper eller de går der de selv finner veien. Et topptureldorado, sommer som vinter. Havet brukes også til trening og rekreasjon, med seil, årer eller etter fisk på kroken. Vi har tre svømmehaller, flere gymsaler, og flott ny flerbrukshall i Tjongsfjorden.

140724 ØKjettavann bade 023

Nyter godt av god plass

Folk bor spredt i Rødøy, og vi nyter av god plass rundt husene. Naboer møtes ofte i lag og foreninger. Småbåthavner og de lokale butikkene med kafeer er naturlige samlingspunkt. Kommunale utleieboliger er også etterspurt, og det er bygget nye både på Rødøy, i Jektvik og Tjongsfjorden senere år. 

140328 Spekkhoggern hjem 070

Opplev det gode liv i Rødøy!

En reise eller et opphold gir nye perspektiver – aktiviteter og eventyrlyst. Landskapet er friskt, rent og vilt. Fra Svartisen i øst til Myken lengst ute i Vestfjorden. Kystfolket under polarsirkelen ønsker hjertelig velkommen, og håper du velger å bli en stund.

Her er vår sommerbrosjyre.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk French