Bilde1 Flytt til Sandnessjøen ALt.1.jpg

FLYTT TIL

Herøy kommune prev Alstahuag Dønna kommune next

Lag og foreninger

Andre helsetjenester

Andre sosialtjenester uten botilbud

Andre tjenester tilknyttet undervisning

Annen forretningsmessig tjenesteyting

Diverse

Drift av havne- og kaianlegg

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Omsorgsinstitusjoner ellers

Oppføring av bygninger

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter

Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk French