slide

FLYTT TILUtfordringer og muligheter
– gir utvikling og fremtid

Alstahaug kommune prev Dønna Helgeland next

Lag og foreninger

Arbeidstakerorganisasjoner

Drift av havne- og kaianlegg

Drift av kulturhistoriske museer

Drift av naturhistoriske museer

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Religiøse organisasjoner

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk French