slide

FLYTT TILUtfordringer og muligheter
– gir utvikling og fremtid

Alstahaug kommune prev Dønna Helgeland next

Lag og foreninger

Andre sosialtjenester uten botilbud

Arbeidstakerorganisasjoner

Drift av havne- og kaianlegg

Drift av kulturhistoriske museer

Drift av naturhistoriske museer

Fritidsklubber for barn og ungdom

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Ordinær grunnskoleundervisning

Partipolitiske organisasjoner

Pensjonist/Senior

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk French